www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

(Praha)

Český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. Vyučuje také dějiny na Karlově univerzitě, především na její Pedagogické fakultě, a na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

Vystudoval s vyznamenáním obor historie-čeština na Filozofické fakultě UK v Praze (1974). V roce 1975 získal titul PhDr., 1986 CSc., 1993 docent, 2000 profesor, 2001 DrSc.

Po studiu byl od 1974 zaměstnán v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, zprvu jako odborný a později vědecký pracovník, 1991–1992 vyučoval jako odborný asistent starší české dějiny na katedře českých a československých dějin Filozofické fakulty UK, 1992–1999 působil ve funkci vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, s níž formou různých úvazků spolupracuje dosud, 1999–2001 zastával funkci statutárního zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od 2002 působí ve stálém pracovním poměru na Literární akademii (od 2006 do 2010 vykonával funkci rektora) a je zapojen do výzkumného záměru Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK.

Je řádným členem Centra medievistických studií, dále členem akademické rady Literární akademie a členem atestační komise Ústavu pro českou literaturu AV ČR, současně působí jako člen oborových rad doktorského studia českých a československých dějin na Filozofické fakultě UK a ve funkci předsedy oborové rady na Pedagogické fakultě UK. 2003–2009 byl členem správní rady Nadace Českého literárního fondu.

Je členem redakční rady časopisu Česká literatura, redakčního kruhu časopisu Listy filologické, redakční rady edice Historická paměť nakladatelství Paseka a redakční rady edice Dny, které tvořily české dějiny nakladatelství Havran.

Zabývá se zvláště problematikou českých a středoevropských dějin pozdního středověku, především husitstvím, dějinami historiografie, významem historických a kulturních tradic, českou středověkou literaturou i širšími souvislostmi českého kulturního života 19. a 20. století. Samostatně publikoval šest původních vědeckých knižních monografií, více než 100 studií ve vědeckých časopisech a sbornících (též ve Francii, SRN, Rakousku, Maďarsku, Estonsku a Litvě) a množství vědeckých recenzí, je spoluautorem osmnácti vědeckých monografií, resp. učebních textů, skript a učebnic. Poměrně rozsáhlá je jeho činnost publicistická a popularizační, včetně spolupráce s televizními a rozhlasovými stanicemi.

Za svou pedagogickou, vědeckou a literární práci obdržel několik ocenění (1992 cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za nejlepší učebnici, 1998 pamětní medaile Univerzity Karlovy, 2000 Zlatá stuha české sekce IBBA, 2001 cena Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu roku 2000 – Velké dějiny zemí Koruny české V – tato práce zvítězila i v prestižní anketě časopisu Dějiny a současnost o nejlepší historickou knihu roku 2000, 2005 výroční cena nakladatelství Fragment za dlouhodobě nejúspěšnější titul).

Jeho manželkou je historička Ivana Čornejová.

Zdroj:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017