www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

(Praha)

Ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, profesor Pedagogické fakulty UK. Zabývá se novodobými dějinami a dějinami výtvarného umění. Je autorem řady vědeckých prací. Zabývá se převážně barokní kulturou.

Členství ve vědeckých a redakčních radách: Akreditační komise vlády ČR, pracovní skupina pro historii; Collegium Bohemicum, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, poradní sbor; Národní komitét pro historiografii ČR; Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy na Univerzitě Karlově Praha; Programová rada Národní galerie v Praze; Rada Národního muzea v Praze; Redakční rada Bulletin Národní galerie v Praze (šéfredaktor); Redakční rada Dějiny a současnost; Redakční rada Historický obzor; Vědecká rada Univerzity Pardubice – Fakulty humanitních studií.

Zdroj:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017