www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Barokní jezuitské Klatovy 2013

Pozvánka

07. 04. 2013

Barokní jezuitské Klatovy 2013

Vážené dámy, vážení pánové,


dovolte mi, abych vás pozval na 7. ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy, který se uskuteční o posledním dubnovém víkendu (26. až 28. dubna) v prostorách Městské knihovny, v jezuitském kostele v Klatovech a letos poprvé i přímo v katakombách, též v  Chanovicích a v Hrádku u Sušice.

Jaký program jsme pro vás připravili?

Historickou konferenci, o níž podobně pohovořím níže, requiem a mši svatou, které budou nejen duchovní vzpomínkou na lidi pohřbené v klatovských katakombách. Obě mše (i requiem je mší) budou doprovozeny hudebními díly patřícími datem svého vzniku do období, kdy v Klatovech působili jezuité (1636–1773). Kolegium pro duchovní hudbu letos vybralo díla HaydnovaMonteverdiho, jež umocní kázání, která pronesou plzeňský biskup Mons. František Radkovský a nový provinciál českých jezuitů P. Josef Stuchlý.

Letošní ročník je symbolicky věnován dvěma mužům, jejichž jména a osudy jsou spjaty s naším regionem. Tím prvním je sv. Jan Nepomucký (nebo též Johánek z Pomuku), jeden z nejznámějších českých světců, od jehož umučení letos uplynulo 620 let. Tím druhým, pro Klatovy však neméně významným, je Albert (nebo též Albrecht či Vojtěch) Chanovský, jezuita a misionář, který je jedním z otců zakladatelů klatovské jezuitské koleje a jenž tu i 16. 5. 1643 zemřel a byl pohřben (dodnes jsou jeho ostatky v barokní rakvi na čestném místě v katakombách). A právě Jan Nepomucký a Albert Chanovský jsou hlavními tématy, mohu-li to takto říci, historické konference. Ta proběhne v sobotu 27. 4. ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech, tj. v nejstarší části bývalé jezuitské koleje.

Předehrou konference bude páteční program – ve velké kryptě katakomb se uskuteční Hádání husity s jezuitou, předvede je prof. Čornej (husita)doc. Čornejovou (jezuita), návštěvníci našich programů vědí, že jde o manželský pár, a doprovodí jej barokním zpěvem Fred Plantinga z holandského Heemskerku. Manželé Čornejovi upravili své výjimečné „hádání“ (staročeský termín) tak, že budeme moci doslova nahlédnout do myšlenkového světa gotiky a baroka, a bude jistě zajímavé posoudit, nakolik se tyto světy liší od našeho. V pátek se však uskuteční i dvě jezuitské misie, jež formou přednášek inspirovaných životem a dílem Alberta Chanovského, provedou současní jezuité – P. Petr Havlíček v ChanovicíchP. František Hylmar v Hrádku u Sušice. Součástí programu bude i návštěva Svéradic, kde se Albert Chanovský narodil, a též setkání představitelů města Klatovy a obcí, které se na programu podílejí. V Chanovicích se přednáška bude konat v areálu zámku, v Hrádku též v zámku, a to v kapli sv. Valburgy.

A nyní již podrobněji k samotné historické konferenci – máme velkou radost z toho, jaké skvělé přednášející se podařilo pro letošní ročník získat. Prof. Petr Čornej bude hovořit o Václavu IV. a jeho dvou Janech (Janu z Jenštejna a Janu z Nepomuka). Podíváme se s ním do bouřlivé doby konce 14. století, kdy si svým životem nebyl jist ani biskup a možná ani sám král. Na druhý život Johánka z Pomuku, tj. na něj coby světce baroka, se ve své přednášce zamření prof. Vít Vlnas. Dr. Martin Svatoš se bude věnovat jezuitským misiím v českých zemích v 17. a 18. st. Navazovat bude vystoupení Mgr. Petra Havlíčka o Albertu Chanovském. Závěr pak zajistí přítelkyně – prof. Marie–Elisabeth Ducreauxdoc. Ivana Čornejová dvěma přednáškami na téma Zbožné Čechy z francouzské perspektivy a Jezuité a Jan Amos Komenský. Program začne v 9.00, bude prokládán drobnými přestávkami. Přednášející přislíbili zůstat na konferenci, bude tedy možné oslovit je nebo si např. nechat podepsat jejich knihy, neboť jde vesměs o pravidelně publikující autory se zajímavými díly. Jen pro pořádek bych rád upozornil, že paní profesorka Ducreaux, přední francouzská historička, hovoří velmi dobře česky a česky bude i vystupovat. Ne nadarmo je nositelkou čestného doktorátu Karlovy univerzity.

Završením klatovského programu bude nedělení vystoupení herce Miroslava Částka. Ve velké kryptě katakomb uvede své představení Následování Krista inspirované slavnou knihou Tomáše Kempenského. Dílo, které vzniklo na počátku 15. století, je po staletí nesmírně populární – mimochodem česky vyšlo poprvé již v roce 1498 u Mikuláše Bakaláře v Plzni. Protože augustinián a mystik Tomáš Kempenský byl inspirací i pro zakladatele jezuitského řádu Ignáce z Loyoly, je představení Následování Krista vhodnou duchovní a kulturní tečkou za programem Barokních jezuitských Klatov 2013.

Detaily programu, anotace vystoupení, informace o přednášejících, časové schéma programu a mnoho dalších informací naleznete na www.katakomby.cz a na www.kk2010.cz.

Na dubnový program naváže koncem června slavnost připravovaná spolu se sdružením Klatovských karafiátníků – 25. června bude v katakombách pojmenován nově vyšlechtěný druh vzácného klatovského karafiátu jménem Alberta Chanovského. Patrony mu budou, stejně jako celému programu barokních jezuitských Klatov, plzeňský biskup František Radkovský a klatovský starosta Rudolf Salvetr.

Dovolte mi ještě jednou pozvat vás na Barokní jezuitské Klatovy 2013.

Ing. Václav Chroust, Klatovské katakomby, o. s.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017