www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

(Praha)

*1951 v Praze
Historik, zabývající se problematikou pozdního středověku, zvláště husitství, dějinami historiografie a výzkumem dějinné paměti. V roce 1974 absolvoval s vyznamenáním studium historie a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu byl zaměstnán v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, v letech 1991-1992 působil jako odborný asistent na katedře československý dějin Filozofické fakulty UK, poté založil a do roku 1999 vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě téže univerzity, kde byl formou různých pracovních úvazků učitelsky činný až do ledna 2011. Mezitím zastával v letech 1999-2001 funkci statutárního zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v letech 2005-2011 byl na poloviční úvazek zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. Od září 2002 do srpna 2013 byla jeho hlavním pracovištěm Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), na níž vykonával funkci prorektora a rektora. V letech 2012-2018 byl zaměstnán v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v rámci plnění projektu excelence Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. V současnosti si jako důchodce ponechává dílčí úvazek v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i.
Publikoval řadu knižních monografií, z nichž největšího ohlasu dosáhly práce Tajemství českých kronik (1987; 2., rozšířené vydání 2003); Lipanská křižovatka (1992); Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437 (2000; 2., opravené vydání 2010); Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437-1526 (2007 - spoluautorka Milena Bartlová), respektive soubor studií Světla a stíny husitství (2011). Kromě toho zveřejnil 150 vědeckých studií. Soustavně se věnuje popularizační činnosti (desítky článků v novinách a časopisech, více než 500 přednášek pro veřejnost), spolupracoval s rozhlasem a televizí (mimo jiné seriál Kronika česká), po dvacet let se podílel jako gestor na dějepisné soutěži českých a slovenských gymnázií v Chebu. Byl a je členem různých vědeckých, oborových a redakčních rad. Za svou činnost obdržel řadu ocenění i vyznamenání (např. Cena Učené společnosti, Cena Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu, pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky).

Jeho manželkou je historička Ivana Čornejová.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019