www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

PhDr. Jiří Havlík, Ph.D.

Jiří Havlík se narodil 2. prosince 1979 v Praze. Zaměřuje se především na církevní dějiny českých zemí v raném novověku, dějiny církevních řádů – především jezuitů, karmelitánů –, pražského arcibiskupství, ale i na církevní politiku, literaturu a její distribuci v 17.–18. století. Vedle toho se podílel na projektu věnovaném dějinám habsburské diplomacie v letech 1640–1740. V Oddělení dějin raného novověku na Historickém ústavu AV ČR pracuje v týmu zabývajícím se dějinami jezuitského řeholního domu v Telči. Od roku 2003 byl na několika studijních pobytech ve Vatikánských archivech (Archivio Segreto Vaticano), v archivech ve Vídni a v centrálním řádovém jezuitském archivu v Římě (Archivum Romanum Societatis Jesu). V současné době působí na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze, kde vyučuje český jazyk a literaturu, dějepis a semináře k oběma předmětům.

Výběr z publikační činnosti:

Knižně

 • Ondřej KOUPIL – Jiří M. HAVLÍK – Martin MÁDL (eds.), Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení, Praha: Karolinum, 2017.
 • Jiří M. HAVLÍK, Jan Fridrich z Valdštejna, Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha: Vyšehrad, 2016.
 • Jiří M. HAVLÍK – Karel ČERNÝ, Jezuité a mor, Praha: NLN: Knižnice dějin a současnosti, 2009.

Studie v odborných časopisech a sbornících

 • Jiří M. HAVLÍK, The Extraordinary Imperial Ambassadors to the Conclave during the 1667–1730 Period, Theatrum Historiae 19, 2016, s. 205–245.
 • Jiří M. HAVLÍK, Bohemia (pia et) sancta Societatis Jesu – Die böhmische „Legende“ in der Gesellschaft Jesu (1650–1700), In: Heidemarie BACHHOFER – Tomáš ČERNUŠÁK –
 • Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Ordenshistoriographie in Mitteleuropa, Monastica historia 2, St. Pölten – Praha 2015, s. 49–72.
 • Jiří M. HAVLÍK, Polemics in Commentaries in Czech Bible readings, in: Lucy R. NICHOLAS – Andrea RIEDL – Svorad ZAVARSKÝ (eds.), Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 195–215.
 • Jiří M. HAVLÍK, Česká katolická šlechta v jezuitské péči 1623–1773, in: Václav CHROUST – Zdeňka BURŠÍKOVÁ – Karel VITÁK (eds.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti, Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 116–137.
 • Jiří M. HAVLÍK, Diarium Kinsky 1663–1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému (1634–1699), Folia historica Bohemica 29/1, 2014, s. 133–165.
 • Jiří M. HAVLÍK, Polemika v komentářích. Bible svatováclavská, její čtenáři a Šestidílka, Historie – otázky – problémy 5/2013, č. 2: Česká bible – Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, Vydáno 2014, s. 83–93.
 • Jiří M. HAVLÍK, Contra (duos) patres Societatis Jesu 1672–1675. Jan Tanner TJ a Vilém Frölich TJ, průběh sporu o jejich teze a jeho dopady, Folia Historica Bohemica 26/2011, č. 1, s. 143–163.
 • Jiří M. HAVLÍK, Spor českého duchovenstva o imunity církve v letech 1690–1695. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, Český časopis historický 107/2009, s. 769–796. ISSN 0862-6111
 • Jiří M. HAVLÍK, Jan Malobický SJ (1620-1683) a jeho Dům věčnosti, Studia Comeniana 38/2008, č. 80, s. 151–164.
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019