www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2016

NabídkaZpět

Vystupující

Zdeňka Buršíková

(Městská knihovna Klatovy)

Ředitelka Městské knihovny Klatovy.

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Miroslav Herold (nar. 1978 v Praze), od roku 1996 člen jezuitského řádu, vysvěcený roku 2006 na kněze. Několik let se věnoval duchovní službě vysokoškolským studentům v Brně a Olomouci. Absolvent několika studijních oborů (filosofie, teologie, dějiny umění) na univerzitách v Bratislavě, Římě a Olomouci. V současné době dokončuje doktorské studium ve svém hlavním studijním zaměření, historii, konkrétněji dějinách římskokatolické církve, a to na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Soustředí se na církevní dějiny raného novověku.

Ing. Václav Chroust

(Klatovy)

Předseda občanského sdružení Klatovské katakomby a místostarosta Klatov.

Fr. Benedikt Tomáš Mohelník

Benedikt Tomáš Mohelník, Th.D. (5. listopadu 1970 Valašské Meziříčí), je katolický kněz, teolog a dominikán, od roku 2006 provinciál české provincie dominikánů.

Řádové sliby složil 12. srpna 1990, o pět let později byl vysvěcen na kněze. Studoval teologii na CMTF UP v Olomouci, poté postgraduálně na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. Od roku 2005 vyučuje systematickou teologii na Studiu kláštera trapistů v Novém Dvoře, od roku 2006 je odborným asistententem na katedře systematické teologie na KTF UK. Externě vyučuje i na CMTF UP. Je autorem řady skript, odborných a popularizujících článků a překladů odborných textů v oblasti teologie. 23. ledna 2006 jej provinční kapitula zvolila provinciálem, generál řádu C. A. Costa potvrdil tuto volbu den poté. Podruhé byl zvolen na provinční kapitule v lednu 2010 a potřetí v lednu 2014.

Výběrová bibliografie:

  • Benedikt Tomáš Mohelník: „Gratia augmenti.“ Contribution au débat contemporain sur la confirmation.Studia Friburgensia 97. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2005. 260 s. ISBN 2-8271-0988-3.
  • Pečeť daru Ducha Svatého : teologie svátosti biřmování. Praha : Krystal OP, 2012. 295 s. ISBN 978-80-87183-44-1.
  • Dominikáni/ [úvod, výběr a úprava textů Benedikt Mohelník ; fotografie Jan Diviš]. Diviš, Jan, 1928–. Praha : Krystal OP, 2010.
  • Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze : umělecký průvodce/ autorský kolektiv: Fr. Benedikt Mohelník (úvodní slovo) ; Líza Faktorová a Hana Křenková (fresky a oltáře), Petr Macek (architektura), Petr Chaloupský (varhany), Štěpán Vácha (oltářní obraz Ukřižovaného s dominikánskými světci). Faktorová, Líza. Praha : Krystal OP, 2013
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019