www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Publicita

NabídkaProjekt: Klatovské katakomby – rozšíření expozice

Klatovské katakomby, z.s. podaly v listopadu 2019 žádost o dotaci na projekt „Klatovské katakomby – rozšíření expozice“ do 17. výzvy MAS Pošumaví ve vazbě na 55. výzvu IROP – Kulturní památky.

Žádost o dotaci byla schválena v květnu 2020.

Předmětem projektu je druhá etapa celkové revitalizace a reorganizace expozice v prostorách katakomb. Součástí projektu jsou dílčí stavební práce vedoucí ke zpřístupnění nových prostor, což povede k rozšíření expozice. Dále bude doplněna AV technika, dojde k výměně osvětlení v některých vitrínách, vznikne nová audiovizuální projekce a budou využity nové SW aplikace. Návštěvník bude nově podrobněji seznámen s osobnostmi (významní mecenáši), které se zasloužily o vznik a chod jezuitské koleje.

 

Realizace celého projektu je plánována na rok 2020 a 2021, ukončení do 31.08.2021. Celkové výdaje projektu (vč. DPH) činí 4.439.998,40 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 4.217.998,48 Kč.

Logo EU-MMR

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
(17. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – rozšíření expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012712.

 

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019