www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Je historikem umění. Pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Zabývá se dějinami umění raného novověku, zejména barokní nástěnnou malbou a barokním sklářstvím. Připravuje soupis barokních nástěnných maleb na území České republiky. Dějiny umění studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní přednáší. Žije v Praze.

Výběr publikací:

 • Jana Marešová - Martin Mádl, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: Poznámky z osmi pražských kostelů, in: Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 85-102.
 • Jana Kunešová - Martin Mádl, Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech, in: Památky jižních Čech 2, České Budějovice 2009, s. 87-120.
 • Martin Mádl, Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th Century Bohemia and Moravia, Umění 56, 2008, s. 38-64.
 • Martin Mádl, Giacomo Tencalla: un pitore dimenticato di Bissone e la sua opera in Boemia e in Moravia, Bolletino Storico della Svizzera italiana 111, 2008, s. 357-393.
 • Mojmír Horyna - Robert Hugo - Martin Mádl - Pavel Preiss, Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, Praha 2008.
 • Martin Mádl - Štěpán Vácha, Barokní nástěnné malby ve Zlaté Koruně, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna: dějiny - památky - lidé, České Budějovice 2007, s. 266-294.
 • Petra Zelenková - Martin Mádl, The Celebration of the Losy of Losinthal Family on the Thesis Print from 1667, Journal of the Lute Society of America 36/2003, 2007, pp. 49-86.
 • Martin Mádl, Der Torso des prager Palais' des Francesco della Chiesa. Ein Beitrag zur Geschichte der Waldsteinschen Architektur, Studia Rudolfina 7, 2007, s. 135-143.
 • Martin Mádl, "Detracta larva juris naturae": Reiners malerischer Epilog im Kloster von Břevnov?, in: Martin Mádl - Anke Schlecht - Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae. Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov (Opera minora historiae artium 2), Praha 2006, s. 63-126.
 • Martin Mádl, Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malba v olomoucké kapli Božího Těla, Umění 54, 2006, s. 504-512.
 • Martin Mádl - Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, Eiland: Georg Gundelach and the Glassworks on the Děčín Estate of Count Maximilian Thun-Hohenstein, Journal of Glass Studies 48, 2006, s. 255-277.
 • Martin Mádl, Autoři nástěnných maleb v plaském klášteře, in: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11. - 13. května 2005, Plasy - Mariánská Týnice 2005, s. 57-71.
 • Martin Mádl - Michaela Šeferisová Loudová - Zora Wörgötter (ed.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno - Prague 27th of September - 1st of October, 2005), Praha 2007.
 • Martin Mádl, Kresby pražského malíře Jana Václava Spitzera (1711 - 1773), in: Sborník Národního muzea v Praze Řada A - Historie, LIII/3-4, Praha 1999.
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019