www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Barokní jezuitské Klatovy 2009

Pozvánka na 3. ročník Barokních jezuitských Klatov

11. 02. 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

ve dnech 24. – 26. dubna 2009 se v Klatovech uskuteční již 3. ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy. Program bude barokně košatý, zazní krásná hudba, duchovní slovo, předneseny budou zajímavé historické přednášky.

Součástí projektu budou nejen vystoupení předních českých historiků, kteří se specializují na baroko, ale i tradiční requiem s hudbou skvělého barokního autora Adama Michny z Otradovic v provedení Kolegia pro duchovní hudbu

Významnou částí programu bude představení záměru nové expozice klatovských katakomb, kterou připravuje naše sdružení ve spolupráci s mnoha spolupracovníky:

Základní struktura programu bude následující :

 • Pátek 24. 4. 2009
  • Dopoledne (cca od 10.00) přednášky „Klatovské gymnázium a barokní střední školství“ pro studenty + pedagogy klatovského Gymnázia J. Vrchlického, místo konání: gymnázium.
  • Odpoledne : prezentace na téma „Barokní jezuitské Klatovy“ připravená studenty gymnázia.
 • Sobota 25. 4. 2009
  • Dopoledne ( cca od 9:00) konference - přednášky historiků na téma „Klatovské gymnázium a jezuitské střední školství, místo: městská knihovna,
  • Odpoledne : prezentace projektu Nové expozice klatovských katakomb 2010.
  • Podvečer : requiem – celebruje P. František Hylmar, SJ, hudba od A.Michny z Otradovic v podání Kolegia pro duchovní hudbu.
 • Neděle 26. 4. 2009
  • Mše sv., celebruje Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, hudba A. Michna z Otradovic opět v podání Kolegia pro duchovní hudbu.
  • Slavnostní závěr BJK 2009.

Mezi přednášejícími budou i Doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc, Mgr. Kateřina Valentová, PhD a Mgr. Karel Černý, kteří ozdobili svými vystoupeními první ročník Barokních jezuitských Klatov. Ti s námi též budou spolupracovat na přípravě nové expozice klatovských katakomb.

Zajímavým hostem a zároveň i přednášejícím bude P. Thomas E. Roach, SJ. Ten k nám přijede z Říma, kde od roku 2001 působí jako sekretář generálního představeného jezuitského řádu se zodpovědností za vzdělání. Původně však pracoval jako středoškolský učitel a ředitel v USA, odkud i pochází. Učil latinu, němčinu a náboženství.

Věříme, že Vás zaujmou i homilie, které při mších přednesou Mons. Radkovský a P. Hylmar. Stalo se již příjemnou tradicí, že i ony jsou součástí projektu. Pro barokního člověka bylo věřit stejně přirozeným jako dýchat, cenil si inspirace, kterou mu ve svých homiliích přinášeli právě místní jezuité. V dnešní době je zdrojů „informací a inspirace“ mnoho, přesto můžeme doporučit i nevěřícím lidem, aby si poslechli to, čím je naši hosté-kazatelé osloví.

V následujících týdnech a měsících Vás budeme postupně a podrobněji informovat o všem, co na letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy chystáme.

Je nám ctí, že nám zůstávají věrni naši patroni. Máme radost z toho, že můžeme spolupracovat při přípravě a realizaci projektu s našimi partnery, Městem Klatovy, římskokatolickou farností Klatovy, Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova, Městskou knihovnou Klatovy, o. s. Bartolomeo, Kolegiem pro duchovní hudbu. K nim v letošním roce přibude klatovské Gymnázium Jaroslava Vrchlického a věříme, že ještě někteří další, i ty Vám ještě představíme.

Těšíme se na to, že se o posledním dubnovém víkendu společně setkáme na Barokních jezuitských Klatovech, a přejeme Vám vše dobré nejen v letošním roce.

Ing. Václav Chroust,
Předseda o. s. Klatovské katakomby

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019