www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Protokol o otevírání obálek

Stavební práce Klatovské katakomby 2010

18. 01. 2010

Výpis z Protokolu o otevírání obálek s nabídkami

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle zákona
č.137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon)

„Klatovské katakomby 2010“

Otevírání obálek proběhlo dne 18. 1. 2010 od 10:00 hodin za přítomnosti komise pro otevírání obálek.

Komise převzala od zadavatele, zast. odborem rozvoje města 6 (slovy šest) nabídek, které byly zapsány do Seznamu přijatých a doručených nabídek.

Po skončení lhůty pro podání nabídky nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky. Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s §69 odst. 5 zákona správně označené.

Komise provedla otevření obálek, kontrolu úplnosti nabídek z hlediska splnění všech podmínek zadavatele a zapsala do přílohy č. 1 protokolu údaje stanovené zákonem a údaje o výši nabídkové ceny.
Všechny podané nabídky byly dle §71, odst. 8 shledány komisí pro otevírání obálek jako úplné.
Žádná z přijatých nabídek nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena.

Identifikační údaje o dodavatelích, kteří podali ve lhůtě nabídku v pořadí, jak byli zapsáni do Seznamu doručených a přijatých nabídek s údaji o výši nabídkové ceny:

PořadíNázev firmy, sídloIČONabídková cena bez DPHNabídková cena vč. DPH a rezervy 5%
1. Swietelsky stavební s.r.o., Č. Budějovice 48035599 9 692 508,00 12 212 560,50
2. Domažlická stavební společnost s.r.o., Domažlice 18230318 17 776 583,63 22 398 495,35
3. PEGISAN s.r.o. Plzeň 61171361 8 668 516,00 10 922 330,00
4. Sdružení Katakomby 2010 (SMP CZ, a.s. + ŠTUKO ARS s.r.o.) 27195147
25215884
11 779 618,00 14 842 318,70
5. INKASTA s.r.o., Plzeň 25235745 10 534 410,00 13 273 357,00
6. PP-servis s.r.o. Plzeň 26322242 4 528 567,00 5 388 955,00

Bližší informace podá:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova[a]mukt.cz

V Klatovech dne 18. 1. 2010

Údaje o zveřejnění Protokolu o otevírání obálek:

Způsob zveřejnění:

  • úřední vývěska Městského úřadu
  • internetové stránky Městského úřadu: www.klatovy.cz/mukt
  • internetové stránky zadavatele: www.katakomby.cz
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019