www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Projekt Klatovské katakomby 2010 získal podporu z ROP

23. 01. 2010

Projekt nové expozice „Klatovské katakomby 2010“ byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Občanské sdružení Klatovské katakomby tak získá téměř 20 milionů Kč na realizaci projektu, který v České republice nemá obdoby.

V podzemních prostorách jezuitského kostela i bývalého jezuitského gymnázia, jež s kostelem sousedí, vznikne expozice, která moderním způsobem připomene nejen působení jezuitského řádu a historii Klatov v 17. a 18.st., ale i baroko jako umělecký styl, který právě díky jezuitům změnil tvář Klatov. Neméně významné bude přiblížit atmosféru doby, která je nám mnohdy líčena jako vzdálená a temná, která je však součástí naší dnešní zkušenosti více, než jsme si ochotni připustit.

Existenciální otázky trápí stejně nás jako naše předky po skončení třicetileté války, jen řešení je jiné – my dnes před smrtí „zavíráme dveře“ a snažíme se ji „vytěsnit“ z naší mysli a životů, lidé tehdy chápali „memento mori“ jako všudypřítomný fenomén žití. A možná i proto pohřbili do barokních krypt pod jezuitským kostelem více než 200 lidí a zajistili, aby jejich ostatky zmumifikovaly. Tak vznikly dnes slavné „klatovské mumie.“

Proč byli lidé takto pohřbeni?
Jak proběhla mumifikace jejich ostatků?
Co znamenala „naděje na vzkříšení“?
O co se snažila bratrstva – sodality, které tak významně ovlivňovaly život barokního člověka?
Kdo byli tvůrci jezuitského kostela a jezuitského komplexu v Klatovech?
V co věřili tehdejší lidé a jaké byly jejich osudy?

To je jen několik otázek, které zodpoví nová expozice.

Její rozsah totiž bude širší. Vždyť v Klatovech jezuité vybudovali rozsáhlý barokní areál, jehož součástí byl nejen kostel, ale i gymnázium, kolej, hospodářské budovy. Pracovali zde pro ně významní architekti - např. Domenico Orsi, Carlo Lurago, předpokládat lze i účast Dientzenhoferů při dostavbě kostela.
Malovali tu pro ně např. Jan Hiebl, jehož iluzivní malba oltáře a kupole dělá z kostela památku evropské úrovně, ale i výtečný Jan Jiří Heinsch, jehož sv. Antonín Paduánský je prokazatelně nejstarším obrazem v klatovském jezuitském kostele, či Viktorin Raab.
Působilo zde velké gymnázium, v jehož třídách nazvaných jako gramatika (3 stupně), poetika a rétorika usedalo každým rokem více než 300 studentů z širokého okolí.
A byli zde nesporně zajímaví jezuité – jmenujme jen Bohuslava Balbína, Belgičana Theodora Moreta, Alberta Chanovského. Každý z nich přidal cosi k historii města a světa. Byli však i takoví, kteří odtud odešli, aby se proslavili jinde.
O tom všem, ale nejen o tom, bude expozice hovořit.

Jaké budou další kroky při realizaci projektu?

  • V lednu 2010 předpokládáme podpis smlouvy na dotaci a výběr dodavatele stavebních prací.
  • V lednu a únoru dokončíme výběrová řízení na všechny ostatní dodávky pro expozici.
  • V lednu až červnu budou probíhat stavební a restaurátorské práce ( v jejichž rámci vznikne v Balbínově ulici tzv. prampouch ( zastřešený mostek) spojující kostel a kolej, budou restaurovány průduchy, jež zajistí původní ventilaci krypt, bude provedena konzervace všech mumifikovaných těl atd. ).
  • V červenci a srpnu bude instalována expozice.

Půjde-li vše podle plánu, měl by být projekt dokončen počátkem podzimu. Hezké by bylo otevřít expozici koncem září ve chvíli, kdy budou vrcholit oslavy výročí 750 let od založení Klatov jako královského města.

Znamená to, že v průběhu roku 2010 budou katakomby uzavřeny. To je možná špatná zpráva pro některé turisty. Dobrou zprávou však je, že poté, co budou opět otevřeny, budou přístupné návštěvníkům po 11 měsíců roku, a nikoliv jen v období duben až září, jako tomu bylo doposud.

Ing. Václav Chroust
Předseda sdružení
Klatovské katakomby

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019