www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Veřejná zakázka

„Klatovské katakomby 2010“

04. 02. 2010

2009-rop-zakazka[1]

Zadavatel – Občanské sdružení Klatovské katakomby o.s. dne 04. 02. 2010 rozhodl o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Klatovské katakomby 2010“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na základě písemné žádosti uchazeče v elektronické podobě zdarma, v tištěné podobě za úplatu za podmínek a způsobem, uvedenými ve Výzvě k podání nabídky.

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro vydání zadávací dokumentace jsou pracovnice Městského úřadu v Klatovech:

Miroslava Kadlecová, tel. 376 347 255, e-mail: mkadlecova(a)mukt.cz

Mgr. Radka Virtová, tel. 376 347 217, e-mail: rvirtova(a)mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: do 24. 02. 2010, 8.30 hodin
Předpokládaná cena: 10 521 000,00 Kč bez DPH
Termín realizace: 22. 03. 2010 – 31. 08. 2010.

V Klatovech dne 04. 02. 2010

Příloha:

 

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019