www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Memento mori … z očí do očí

Zamyšlení P. Františka Hylmara

06. 05. 2012

V pátek 27. dubna přednesl provinciál českých jezuitů P. František Hylmar v rekonstruovaných katakombách své zamyšlení na téma „ Memento mori … z očí do očí.“ Jeho vystoupení doprovodilo Kolegium pro duchovní hudbu několika barokními skladbami, i ty přispěly k nadčasové atmosféře pátečního podvečera v klatovských katakombách.

Po úplném znění promluvy, kterou nám laskavě poskytl pan provinciál, přinášíme pohled na Barokní jezuitské Klatovy 2012 tak, jak je prožila paní Šárka Lesná.

Celý text promluvy

P. František Hylmar, SI

Páteční podvečer v katakombách

Skončily BJK a bezprostředně po nich slavíme první máj – lásky čas.

bjk2012-memento1.jpgDnes stejně jako každoročně v tento den poslouchám z nahrávky Máchův Máj. „Byl pozdní večer … byl lásky čas…“, ale upoutává mě docela jiná část této básně než kdysi. Jako studentka jsem vnímala především příběh tragické lásky. Později můj obdiv patřil básnickým obrazům, barevnosti a zvukomalebnosti veršů.

Dnes si už poněkolikáté přehrávám scénu, v níž odsouzenec čeká ve vězení na svou popravu. Jeho trýzeň před neodvratným krutým koncem vrací mé myšlenky k pátečnímu večeru:

V pátek 27.dubna vpodvečer zahájil svou promluvou v katakombách letošní již šestý ročník Barokních jezuitských Klatov P. František Hylmar, provinciál českých je

bjk2012-memento2.jpg

zuitů. Na místě, které bylo vybudováno zásluhou jezuitů a na němž odpočívají ostatky dávných členů řádu a obyvatel našeho města, hovořil P.Hylmar o našem vztahu k životu a ke smrti.

Úvodem připomněl slova, která čteme nad vchodem některých hř

bitovů: „Co jste vy, byli jsme i my – co jsme my, budete i vy.“

Promluva vycházela z citací z knihy P. Friedricha Bridelia, SJ, jehož život a tvorba spadají do 17. století. Brideliova skladba – to jsou otázky o smrti spravedlivé ke všem bez rozdílu, o duši po skonu těla a také odpovědi na tyto otázky. P. Hylmar vybral několik částí z knihy a doprovodil je svým komentářem.

Není života bez smrti.

Křesťanům víra v posmrtný život věčný a v milosrdný Boží soud pomáhá žít svůj život v každou chvíli naplno, z lásky se rozdávat druhým, být vděčný za každodenní dary – a beze strachu, usmířen s Bohem a lidmi odcházet z tohoto světa.

Někteří známí – i ti, kteří se považují za dobré věřící křesťany – přiznávají, že mají ze smrti panickou hrůzu! Jim by páteční promluva jistě alespoň ulevila od jejich obav, možná by jim ukázala i jiný pohled na smrt, na to jediné, v čem jsme si opravdu všichni rovni.

Hloubku myšlenek zdůraznila barokní hudba – cembalo, violoncello, zpěv – která zároveň odvedla vnímavé duše z krypty do andělských výšin.

Bylo to docela symbolické: tělo je pozemské, duše však patří nebesům.

Na závěr P. Hylmar požehnal prostor krypt, jako to činí pokaždé při zahájení BJK.

Šárka Lesná

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019