Dokumenty

 

Projekt: Klatovské katakomby – rozšíření expozice

Klatovské katakomby, z.s. podaly v listopadu 2019 žádost o dotaci na projekt „Klatovské katakomby – rozšíření expozice“ do 17. výzvy MAS Pošumaví ve vazbě na 55. výzvu IROP – Kulturní památky.

Žádost o dotaci byla schválena v květnu 2020.

Předmětem projektu je druhá etapa celkové revitalizace a reorganizace expozice v prostorách katakomb. Součástí projektu jsou dílčí stavební práce vedoucí ke zpřístupnění nových prostor, což povede k rozšíření expozice. Dále bude doplněna AV technika, dojde k výměně osvětlení v některých vitrínách, vznikne nová audiovizuální projekce a budou využity nové SW aplikace. Návštěvník bude nově podrobněji seznámen s osobnostmi (významní mecenáši), které se zasloužily o vznik a chod jezuitské koleje.

 

Realizace celého projektu je plánována na rok 2020 a 2021, ukončení do 31.08.2021. Celkové výdaje projektu (vč. DPH) činí 4.439.998,40 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 4.217.998,48 Kč.

 

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
(17. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – rozšíření expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012712.

Schválený projekt: Klatovské katakomby – obnova expozice

Klatovské katakomby, z.s. podaly v září 2017 žádost o dotaci na projekt „Klatovské katakomby – obnova expozice“ do 2. výzvy MAS Pošumaví ve vazbě na 55. výzvu IROP – Kulturní památky.

Žádost o dotaci byla schválena v červenci 2018.

 Předmětem projektuje revitalizace současné expozice v prostoru katakomb (krypt pod Jezuitským kostelem), které byly opraveny a nově zpřístupněny v rámci předchozího projektu Klatovské katakomby 2010. Projekt řeší v I. etapě hlavně vznik ucelené části expozice věnované barokní hudbě. Dále zahrnuje obnovu současné AV techniky v celých katakombách a vznik audiovizuální expozice v zatím nepřístupných prostorách. Součástí prací jsou také stavební úpravy zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem.

Realizace celého projektu je plánována na rok 2019, ukončení do 28.06.2019.

Celkové výdaje projektu (vč. DPH) jsou 2.902.766,00 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 2.757.627,00 Kč.

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD 

(2. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – obnova expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543.

Veřejná zakázka: Klatovské katakomby – obnova expozice

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
(2. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – obnova expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543.