Jezuitská kolej 

Prohlídkový okruh III.

Otevírací doba

červen–září
denně: 10–16
říjen–květen
pátky 11–16
víkendy, svátky: 10–16

Prohlídka koleje je možná jen s původcem. Délka prohlídky je přibližně 45 minut. Aktuální časy prohlídky zjistíte v pokladně katakomb.

Vstupenky

Vstupenky zakoupíte v pokladně katakomb.

Přístupnost

Prohlídkový okruh jezuitské koleje je bezbariérový, bližší informace v pokladně katakomb.

Základní informace

Budovu koleje začali jezuité budovat v roce 1655 podle návrhu architekta Carla Luraga. Sloužila k ubytování členů řádu a byly zde také třídy gymnázia. Jezuité pobývali v Klatovech 137 let a po zrušení řádu kolej opustili. Již dva roky poté se budova proměnila na kasárna, sídlili zde hlavně jezdecké pluky. Vojákům kolej sloužila až do roku 1992. Díky postupným opravám našla tato budova využití i dnes. Je zde knihovna, kanceláře městského úřadu a krásný sál refektáře. Prohlídka vás seznámí s obyvateli koleje od 17. století až do dnešní doby.

Organizace prohlídky

Prohlídka je možná jen s průvodcem, začátek v pokladně katakomb.

Virtuální prohlídka