O Spolku

 

Klatovské katakomby, z.s.

Klatovské katakomby, z.s. byl založen za účelem zachování, udržování a propagace starobylého pohřebiště nacházejícího se v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech – katakomb. Spolek hodlá svými aktivitami též propagovat a podporovat kulturní, historický a duchovní odkaz doby, ve které vznikly klatovské katakomby. Považuje si za čest připomenout významné části klatovské historie spjaté s barokem a působením jezuitského řádu ve městě a okolí. Při naplňování svých cílů spolek spolupracuje zejména s Městem Klatovy, římskokatolickou farností Klatovy, Městskou knihovnou v Klatovech, Kolegiem pro duchovní hudbu, Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech aj.

Členy spolku jsou:

  • Město Klatovy zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
  • římskokatolická farnost Klatovy zastoupená děkanem P. ThMgr. Jaroslavem Hůlle
  • paní Kateřina Žáková
  • Mgr. Luboš Smolík
  • Ing. Václav Chroust

Předsedou spolku je pan Ing. Václav Chroust, místopředsedou je Mgr. Rudolf Salvetr.

Kontakt:

Klatovské katakomby, z.s.
Nám. Míru 62
339 01
Klatovy I
IČ 27006760
DIČ CZ27006760