Budování expozice

 

Současná expozice klatovských katakomb byla vytvořena při zásadní rekonstrukci objektu v roce 2011. Cílem projektu bylo uvedení pietní části do původního stavu, aby byly zachovány optimální klimatické podmínky pro mumie a vybudování muzejní části, která by přiblížila návštěvníkům činnost jezuitského řádu a život lidí v 18. století. Představila jezuity jako vzdělance, kteří šířili katolickou víru i evropskou vzdělanost do celého světa. Dalšími tématy výstavy bylo vzdělávání a školní divadlo, architektura jezuitských staveb, lékařství, hudba a další. Obsahovala dobové listiny a knihy, historické předměty či modely staveb. Dokumentární filmy zachytily práci konzervátorek při ošetřování mumií, které byly z důvodu rekonstrukce poprvé v historii přestěhovány mimo původní krypty. A také průběh tvorby unikátního modelu panny Anežky Kunhuty Příchovské z Příchovic.

V roce 2019 byly v expozici umístěny nové projekční plochy pro animované filmy popisující vznik jezuitského kostela v Klatovech a způsob pohřbívání v kryptách. Stavební úpravy v roce 2021 přinesly i neobyčejný objev - v jedné boční kryptě byla objevena další rakev s ostatky.

Úpravy realizované v roce 2022 se zaměřily na sjednocení témat v jednotlivých vitrínách a doplnění dalších zajímavých artefaktů. Jezuité jako vědci, misionáři, učitelé i nesmlouvaví představitelé rekatolizace v Čechách. K oživení expozice byly přidány interaktivní prvky pro děti, rozšířeny odborné texty v kioscích. Moderní projekce přibližuje významné osobnosti působící v Klatovech a zařazeny jsou další multimediální prvky

Doufáme, že vás fotogalerie inspiruje k osobní návštěvě. Připraveny jsou pro Vás i audioguidy v šesti jazycích, které můžete poslouchat i na svém mobilu.