Arciděkanský kostel

Prohlídkový okruh IV.

Prohlídky

Okruh IV. je přístupný pouze s průvodcem a pouze po předchozí domluvě.

Vstupenky

Vstupenky zakoupíte v pokladně katakomb.

Kostel Narození Panny Marie

je od založení města farním kostelem. Jeho podoba se během staletí proměňovala a současný vzhled kostela je dílem architekta Josefa Fanty, který počátkem 20. století kostelu vrátil jeho gotickou podobu. Na hlavním oltáři je umístěn zázračný obraz Panny Marie Klatovské. Zázrak ronění krve se stal roku 1685 a od těch dob byly Klatovy významným poutním místem jihozápadních Čech. Při prohlídce se seznámíte s historií zázraku, navštívíte kryptu pod kostelem a vystoupíte na emporu kostela.

Virtuální prohlídka