Jezuitský kostel

Prohlídkový okruh II.

Prohlídky s průvodcem

červen–září
denně: 10–16
říjen–květen
víkendy, svátky: 11–16

Prohlídka kostela je možná jen s původcem. Délka prohlídky je přibližně 45 minut. Aktuální časy prohlídky zjistíte v pokladně katakomb.

Vstupenky

Vstupenky zakoupíte v pokladně katakomb.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech

je perlou barokní architektury západních Čech. Jeho dvě bílé věže tvoří se sousední Černou věží působivé panorama klatovského náměstí. Sochařská výzdoba průčelí zpodobňuje jezuitské světce v čele se sv. Ignácem z Loyoly, zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova. Bohatě zdobený interiér ukazuje na bohatství jezuitského řádu a na dovednost tehdejších umělců a řemeslníků. Interiéru kostela dominuje neobyčejný hlavní oltář a mohutná kopule, které jsou vytvořené technikou iluzivní malby.

Organizace prohlídky

Kostel je majetkem římskokatolické církve a prohlídky proto probíhají v úzké spolupráci s klatovskou farností. Prohlídka kostela je možná jen s původcem, začátek v pokladně katakomb.

Pro skupiny

Prohlídky v jiných termínech jsou možné po předchozím objednání.

 

 

Virtuální prohlídka