Prohlídky

Klatovské katakomby jsou neobvyklou památkou, kterou stojí za to vidět. Ovšem v Klatovech můžete vidět nejen krypty s mumiemi. Další prohlídkové okruhy vám umožní poznat i jiná zajímavá místa historického centra Klatov.

Prohlídkové okruhy

Katakomby

Prohlídkový okruh I.

Unikátní krypty pod jezuitským kostelem s mumiemi jezuitů a jejich příznivců. Muzejní část expozice je věnovaná činnosti Tovaryšstva Ježíšova a přibližuje život lidí v 17. a 18. století.

Jezuitský kostel

Prohlídkový okruh II.

Prohlídka sakristie a interiéru barokního kostela ze 17. století, pod kterým se nachází klatovské katakomby. Kostel je známý svým bohatým vnitřním vybavením a iluzivními malbami.

Jezuitská kolej

Prohlídkový okruh III.

Expozice přibližuje obyvatele jezuitské koleje od 17. stol. do současnosti. Bydleli tu jezuité, dragouni i vojáci ČSLA.

Arciděkanský kostel

Prohlídkový okruh IV.

Prohlídka interiéru kostela se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské. Navštívíte i krypty pod kostelem a vystoupáte na emporu.

PASK

Pavilon skla Klatovy

V moderním pavilonu je umístěno přes 800 skleněných předmětů, které pocházejí z nejslavnějšího období firmy Lötz od 80. let 19. století do 20. let 20. století. Stálá expozice je doplňována aktuálními výstavami.

Návštěvníci můžou využít společné zlevněné vstupné do katakomb a PASKu.

Černá věž

Pětipatrová věž byla postavena v letech 1547–1555. Nahoře bydlel věžný, který hlídal město a oznamoval požáry nebo příchod nepřátel. Na ochoz věže, vysoké celkem 81 m, vede 226 schodů. Zvon Vondra byl zhotoven v r. 1759. Mohutný hodinový stroj ovládá čtyři ciferníky věžních hodin.