Brány památek dokořán
2. 4. 2024
Barokní svatojánská noc
6. 6. 2024

Karel Mráz

Dnes brzy po ránu jsme dostali zprávu, že v klatovské nemocnici zemřel pan Karel Mráz. Muž, který prožil velmi zajímavý život. Muž, s kterým se osud často nemazlil. Přesto si dokázal stát za svým. Miloval krásné slovo, literaturu, povolání učitele, které mu bylo kdysi na čas upřeno. O to více si je užíval i v tzv. „pozdním věku.“ Své město a kraj měl nepochybně rád – i proto přijal nelehkou funkci starosty Klatov. V příštích dnech se bezpochyby objeví povícero vzpomínek, možná nekrologů. Právem. My v „katakombách“ si jej budeme pamatovat jako prvního zástupce města ve spolku, jako neúnavného a obětavého moderátora prvních ročníků Barokních jezuitských Klatov, jako člověka s živým zájmem o věci, které jsme společně prosazovali. Bylo příjemné se s ním setkávat. Odchod člověka je vždy spojen s určitým smutkem. To je pochopitelné. Přesto bychom ani v této chvíli neměli zapomínat na to krásné, podnětné, dobré, čím nás setkávání s ním obdařilo. Vážený pane starosto, milý pane profesore, díky za vše!

Václav Chroust
29. dubna 2024